Training Grenzen stellen

Van ‘Nooit -nee-zeggen’ naar grenzen stellen en energie overhouden 

Deze training geef ik samen met Linda Rutgers in het huis van de wijk België. Linda zal zich onder aan deze pagina voorstellen.

Waarom een training over grenzen? Er komt van uit de maatschappij veel op ons af. Er wordt veel van ons gevraagd, op het werk, in het gezin, op de school, of bij de sportclub van de kinderen. Veel mensen weten niet meer hoe ze aan alles moeten voldoen. Steeds meer mensen raken overbelast of zelfs burn-out, omdat ze zich niet bewust zijn van hun grenzen en verantwoordelijkheid. Het ‘pleasen’ van andere mensen en het moeilijk vinden om ‘nee te zeggen’ zorgt voor een overlopende agenda en oververmoeidheid.

De training grenzen stellen is ontwikkeld om naast bewustwording van denkpatronen en verwachtingen ook praktisch en in de ervaring te oefenen in keuzes maken en nee zeggen. Naast een stukje theorie en praktische tips is er voor de deelnemers ook ruimte om met voorbeelden uit de praktijk te komen. Deze kunnen worden ingezet als oefening voor alle deelnemers. In de oefeningen kan je ervaren wat jou grens is en hoever je een ander wil toe laten.

Wij zelf weten,  uit ervaring, hoe belangrijk het is om grenzen te leren stellen in je leven.

De training bestaat uit 4 avonden 1 keer in de 2 weken, zodat er voldoende tijd is om de stof te verwerken en de oefeningen in de praktijk toe te passen. Om voldoende ruimte te geven aan de individuele processen van de deelnemers zal de groep uit maximum 10 deelnemers  bestaan.

Op woensdagavond 4 maart start de training Grenzen stellen! In het huis van de wijk België, Hageland 119 om 19:30.

4 avonden: 

4 maart Belang en functie van grenzen 
18 maart Types grensproblemen en  hoe ontwikkelen we grenzen 
1 april Signalen van grensproblemen:  gevoelens, -gedachten/overtuigingen 
15 april Loyaal zijn aan jezelf en eigenwaarde 

Samen met mijn man Willem Griffioen bied ik de volgende trainingen en workshops aan. Onder aan deze pagina stelt Willem zich voor.

Mindful/Christful training

Wil je met aandacht en vanuit rust leven? Neem dan deel aan deze training. Bij voldoende aanmeldingen beginnen we in april weer aan deze training.

Een leerzame cursus, waarin ik leer hoe ik naar mijzelf kijk en hoe God naar mij kijkt’

In de training Mindful/Christful gaan we in op vragen als:

 • Hoe kun je bewuster omgaan met alle prikkels die op je afkomen?
 • Hoe leer ik met aandacht en vanuit rust te leven?
 • Wat maakt leven vanuit de rust lastig?

Elke bijeenkomst kent momenten van onderwijs, rust, oefeningen en zelfonderzoek. Je ontdekt hoe je patronen hebt eigen gemaakt, die je verhinderen om rust te nemen. Hierover maak je contact met jezelf en met de ander. Je gaat uit van de situatie, zoals die nu is en neemt die voor waar aan. Je leert met mildheid en zonder oordeel naar jezelf te kijken. We geven je op verschillende manieren de mogelijkheid om in het hier en nu in Gods liefde aanwezig te zijn.

Enkele ervaringen en reacties van cursisten:

 • ‘ik leerde mezelf meer te accepteren en zelfcompassie te hebben voor wat er in mij is en leeft’
 • ‘Ik had verwacht dat ik het soms misschien wat vaag zou vinden en weinig toepasbaar., maar ik heb het juist als een hele praktische cursus ervaren’
 • ‘Ik vond de oefeningen heel erg helpen, soms lijkt het onzinnig maar helpt het toch om iets dieper te komen’
 • ‘fijn dat je kunt aangeven als je een oefening niet ziet zitten. Ik heb mijn grenzen kunnen aangeven door bv. te zeggen dat een oefening “genoeg” was op dat moment’
 • ‘ik ben in beweging gebracht op het punt dat ik meer vanuit  m’n eigen mening wil praten ipv me extern te focussen’
 • ‘ik vond het fijn dat de leiding bestond uit een man en een vrouw, jullie vulden elkaar mooi aan’

Tijdens de training wordt gewerkt met het boek van Philip Troost: ‘Mindful met Jezus.’.Om deel te nemen aan deze training dien je dit boek aan te schaffen. Het boek geeft veel achtergrondinformatie. Daarnaast vind je ook extra oefeningen in het boek. Hier kun je thuis mee verder werken. De acht trainingen lopen gelijk aan de acht thema’s van het boek.

Locatie                : Anton Hölzelsingel 6 in Amsterdam

Kosten                : €225, – p.p. + aanschaf boek: €12,50

Aanmelden        : 06-22644586, mindful@vievol.nl

Trainingen voor stellen en echtparen

Een gezond huwelijk vraagt voortdurend aandacht. Om onze relatie te stimuleren volgden Willem en ik onder meer een Marriage Encounter cursus, de Marriage Course en een training EFT (Emotional Focused Therapie). Samen hebben we huwelijkspastoraat aangeboden en gaven vele malen de Marriage Course. We kunnen op maat programma’s aanbieden die aansluiten bij de vragen vanuit bijvoorbeeld een kerk. We ontwikkelden de volgende twee trainingen van elk 2 dagdelen voor groepen echtparen:

 • Communicatie en Conflicthantering
 • Samen bidden in je huwelijk

Op deze dagen bieden we blokjes informatie aan, afgewisseld door korte en langere opdrachten die je als echtpaar samen doet. Bij de training over communicatie ontdek je bijvoorbeeld welke onderwerpen je makkelijk, moeilijk of helemaal niet bespreekt met je partner. Je leert beter luisteren naar je partner en krijgt handvatten hoe om te gaan met onderlinge verschillen.

We ontdekten dat bij veel echtparen de man in zijn persoonlijke gebed best wel eens bidt voor zijn vrouw en andersom. Maar samen (hardop) bidden voor elkaars behoeften? Dat is kwetsbaar en vraagt moed. Stap voor stap ontdekken we op deze dag de kracht van samen bidden. Er worden voorbeeldgebeden aangereikt die helpen woorden te geven aan je gebed.

We bieden de trainingen aan op twee avonden of op een zaterdag. De trainingen kunnen heel goed door een kerk of meerdere kerken worden georganiseerd. Neem contact met ons op voor meer informatie over de cursus, over de mogelijkheden en specifieke wensen.

Even voorstellen…

Ik ben Linda Rutgers, 44 jaargetrouwd met Martijn en moeder van twee (bijna)tienerdochters. Ik heb psychologie en orthopedagogiek gestudeerd en vanaf mijn eerste (bij)baan veel met mensen gewerkt. Ik geniet ervan als mensen hun gaven en talenten gaan ontdekken en inzetten en als mensen zichzelf durven zijn. Uit ervaring weet ik dat ook het ontdekken van je grenzen daar bij hoort: de dingen die je niet leuk vindt of niet goed kunt en die je veel energie kosten.  

Ik ben enthousiast over de cursus Grenzen stellen, omdat het mij heeft geholpenom mezelf beter te leren kennen en om betere keuzes te kunnen maken. Niet datdit nu altijd goed of vanzelf gaatje bent nooit uitgeleerd! 

Ik zie er naar uit de cursus samen met Mariëtte te gevenLeuk als je meedoet, ikzie er naar uit je dan te ontmoeten! 

Even voorstellen…

Ik ben Willem Griffioen, ruim 30 jaar getrouwd met Mariët. We hebben vier mooie kinderen en drie kleinkinderen. Na een korte loopbaan als personeelsfunctionaris heb ik vijf jaar als kerkelijk opbouwwerker in Zuid-Afrika gewerkt. Vanuit mijn verlangen om mensen tot bloei te laten komen in het licht van het evangelie, ben ik theologie gaan studeren. Inmiddels ben ik ruim 15 jaar predikant waarvan de laatste 7 jaar missionair voorganger en pionier (zie www.akergemeente.nl en www.chaudfontaine-nieuwsloten.nl). Om dichter bij mijn eigen innerlijk te komen en gezond te functioneren volgde ik bij Spectrum13 de cursussen ‘Aanvaarden en Begrijpen’ en ‘Lichaam en Energie’. Tijdens een training ‘Mindful met Jezus’ leerde ik meer te leven in het hier en nu en op te merken wat ik voel. Mariët heeft mij vaak ondersteund door pastorale gesprekken samen te doen in de gemeenten waar ik mocht werken. Samen hebben we veel ervaring met de Marriage Course. Nu mag ik haar steunen met mooie trainingen in haar praktijk. Ik ben trots op haar gedrevenheid om mensen tot bloei te brengen. Mariët en ik zijn samen op weg naar diepere verbinding met elkaar en onze Heelmaker Jezus. Ik vind het een voorrecht anderen te dienen in hun levensweg. Ik zie er naar uit je te ontmoeten.